AUTOMOTIVE

Mehanička zglobna ruka za električne alate

Montažom različitih nosača, na mehaničku zglobnu ruku možete da montirate bilo koji tip električnog ili drugog alata koji koristite u svojoj radionici. Mehanička zglobna ruka sa dva ili tri kraka, idealna je za lakše obavljanje auto-limarskih i auto-mehaničarskih poslova. 

Mehanička zglobna ruka, proizvedena u Italiji, balansira težinu alata kroz čitavu radnu površinu, obezbeđuje brze i precizne kretnje bez napora za operatera. Zahvaljujući sistemu zaključavanja, može se koristiti kao mehanička ruka sa mogućnošću zaključavanja alata na željenoj visini (koja se može održavati u celoj radnoj površini). Zglobna ruka omogućava lakši i brži rad operatera, naročito u slučajevima kada operater tokom više radnih sati u rukama drži električni alat velike težine. Upotreba naše zglobne ruke značajno smanjuje napor operatera, a samim tim on je produktivniji, rad bolji i precizniji a ušteda značajna.

 

Kontaktirajte nas za više informacije.

Uts Balkan Tools