Aspiratori za čestice ulja za CNC mašine

Autonomna oprema sa vrlo visokom stepenom iskorišćenja i malom potrošnjom energije za usisavanje i smanjenje uljane magle i isparenja koje potiču od rada alatnih mašina sa podmazivačima i iz drugih industrijskih procesa.

Dodaci:

  • Set za povezivanje sa mašinom
  • Set dodataka za postavljanje na zid
  • Set dodataka za postavljanje na plafon
  • Stubni podupirač za postavljanje na pod
  • Antivibracioni set za postavljanje na mašine
  • Kolica
  • Manometar
  • Kontrolna tabla elektromotora
  • Regulator protoka
  • Prilagođeni poklopac za mašinu