Aspiratori za prašinu

Kompaktna, pouzdana i kompletna oprema za eliminisanje čestica prašine, koje potiču od fiksnih i mobilnih izvora. Ovi visokospecijalizovani aspiratori omogućavaju recirkulaciju filtriranog vazduha.
Proizvode se u 5 različitih veličina i verzija, sa različitom opremom.
Ovi aspiratori imaju vrlo visoku efikasnost i razdvajaju do čak 99% čestica veličine 0,5 mikrona.

Sistem ima manuelne i automatske elektronske komande, koji funkcionišu zahvaljujući mlazu komprimovanog vazduha i velikom rezervoaru za sakupljenje čestica; snabdeven je ventilima za brzo ispuštanje i injektiranje.

Usisna jedinica integrisana je u telo mašine sa centrifugalnim zatvorenim kolom velike zapremnine

Električni ormar poseduje serijsku zaštitu motora.