Mehanička zglobna ruka za električne alate

Mehanička zglobna ruka, proizvedena u Italiji, balansira težinu alata kroz čitavu radnu površinu, obezbeđuje brze i precizne kretnje bez napora za operatera. Zahvaljujući sistemu zaključavanja, može se koristiti kao mehanička ruka sa mogućnošću zaključavanja alata na željenoj visini (koja se može održavati u celoj radnoj površini). Zglobna ruka omogućava lakši i brži rad operatera, naročito u slučajevima kada operater tokom više radnih sati u rukama drži električni alat velike težine. Upotreba naše zglobne ruke značajno smanjuje napor operatera, a samim tim on je produktivniji, rad bolji i precizniji a ušteda značajna. 

Sa različitim nosačima, različitih veličina, možete postaviti bilo koji tip alata za automobilsku upotrebu, Auto – limarske i auto – mehaničke radionice, itd.

Kontaktirajte nas za više informacije.
Uts Balkan Tools.