EKOLOGIJA U INDUSTRIJI

Aspiratori za prašinu industrijski

Kompaktna, pouzdana i kompletna oprema za eliminisanje čestica prašine, koje potiču od fiksnih i mobilnih izvora. Ovi visokospecijalizovani aspiratori omogućavaju recirkulaciju filtriranog vazduha.
Proizvode se u 5 različitih veličina i verzija, sa različitom opremom.
Ovi aspiratori imaju vrlo visoku efikasnost i razdvajaju do čak 99% čestica veličine 0,5 mikrona.

Sistem ima manuelne i automatske elektronske komande, koji funkcionišu zahvaljujući mlazu komprimovanog vazduha i velikom rezervoaru za sakupljenje čestica; snabdeven je ventilima za brzo ispuštanje i injektiranje.

Usisna jedinica integrisana je u telo mašine sa centrifugalnim zatvorenim kolom velike zapremnine

Električni ormar poseduje serijsku zaštitu motora.

Ergonomske bezbednosne podloge za industrijske hale

Ergonomske bezbednosne podloge služe za smanjenje zamora i olakšavaju pritisak stopala, stimulišu cirkulaciju i pomažu u otklanjanju napetosti u donjem delu leđa, nogu i glavnim mišićnim grupama.
Neklizajuće podloge dizajnirane su tako da povećaju vuču zahvaljujući šarama na površini, otporne su na ulja zbog čega su pogodne upravo za upotrebu u industrijama u kojima se dolazi u kontakt sa uljima.

Ove podloge napravljene su od mešavina guma te se mogu koristiti i na mestima na kojima se vrši zavarivanje. Napravljene su tako da apsorbuju statičke struje. Njihovom upotrebom izbegavaju se neprijatni električni udari koji potiču od statičkog elektriciteta i štite same aparature i mašine. Ne dozvoljavaju širenje požara i odlično podnose visoke temperature, što garantuju sertifikovani testovi obavljeni u odgovarajućim nezavisnim laboratorijama.

Aspiratori za čestice ulja za CNC

Autonomna oprema sa vrlo visokom stepenom iskorišćenja i malom potrošnjom energije za usisavanje i smanjenje uljane magle i isparenja koje potiču od rada alatnih mašina sa podmazivačima i iz drugih industrijskih procesa.

Dodaci:

  • Set za povezivanje sa mašinom
  • Set dodataka za postavljanje na zid
  • Set dodataka za postavljanje na plafon
  • Stubni podupirač za postavljanje na pod
  • Antivibracioni set za postavljanje na mašine
  • Kolica
  • Manometar
  • Kontrolna tabla elektromotora
  • Regulator protoka
  • Prilagođeni poklopac za mašinu