PROBOJCI I MATRICE

Probojac se koristi za utiskivanje znaka ili oblika na površinu pomoću pritiska. Za ovu vrstu posla koristimo automatske mašine za probijanje, za sečenje i bušenje metalnih limova (aluminijuma ili čelika). Naprednim mašinama za probijanje, sa numeričkom kontrolom (CNC) moguće je brzo i sigurno izvršiti operacije sečenja i oblikovanja, čak i one vrlo složene.