Turning/Struganje

Katalog – Novi rezni alati

Katalog Alati za Strug – Made in Italy

Karakteristike kataloga:

-alati za spoljašnje okretanje;
-unutrašnji alati za okretanje;
-žljebovi i rezni alati;
-ISO 26623-1 alati za spoljašnje i unutrašnje okretanje;
-turning inserts;
-ubaci za žlebove.