Ulje za traktor

Mineralno super traktorsko univerzalno ulje (STOU) namenjeno za podmazivanje sklopova
poljoprivredne mehanizacije: motora, transmisije, hidrauličnog sistema i mokrih kočnica.
Obezbeđuje pouzdan i dugotrajan rad motora i drugih sistema traktora u svim uslovima
eksploatacije.
Pakovanje: Plastična kanta od 4 Litre